Türkiye oyun geliştiricileri yardımlaşma ve dayanışma topluluğu

Kayıt Giriş
82 0 0
Game Maker S:1 Xstart, Ystart
98 0 0
Game Maker S:1 Xprevious, Yprevious
94 0 0
Game Maker S:1 Y
100 0 0
Game Maker S:1 Speed
96 0 0
Game Maker S:1 Gravity_Direction
105 0 0
Game Maker S:1 Hspeed
100 0 0
Game Maker S:1 Gravity
92 0 0
Game Maker S:1 Friction